Frakt inom Sverige 39 kr  Fri frakt 399 kr 

Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy är upprättad för att beskriva personuppgiftshanteringen av Nyttoteket AB (556981-5326). Den beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och lämnar ut dina personuppgifter. Policyn gäller när du på något sätt interagerar med Nyttoteket. Vi har upprättat policyn för att du ska få en inblick i hur vi hanterar personuppgifter och därmed känna dig trygg i att lämna dessa till oss. 

Personuppgiftsansvarig

Nyttoteket AB är ansvariga för att Nyttotekets personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på detta kan vara namn, adress och personnummer. 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter vid följande händelser: när du genomför en ofullständig eller fullständig order, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, när du registrerar ett konto hos oss eller när du har kontakt med Nyttotekets kundservice på något vis.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Nyttoteket samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Kundtyp (privatperson eller företag) 

 • För- och efternamn
 • Leverans- och fakturaadress
 • Eventuellt personnummer och/eller organisationsnummer
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Kundnummer
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om din användning av Nyttotekets webbplats
 • Hur du interagerar med våra nyhetsbrev

Varför behandlar vi uppgifterna?

Nyttoteket behandlar dina uppgifter av olika anledningar. Huvudsakligen görs detta för att fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser (köp, fakturering, frakt och support). Vi behandlar även dina uppgifter för att möjliggöra: allmän kundvård, utskick av nyhetsbrev med rabatter, nyheter och andra tips, hantering av kundförhållandet, underlag för bokföringslagar och annan tillämplig lagstiftning, upprättandet av kundregister, kommunikation via telefon eller epost, statistik, marknads- och kundanalyser och även affärsutveckling i avseende för produkter. 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi spar endast dina uppgifter så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de samlades in för. Nyttoteket kan komma att behöva spara personuppgifterna längre om det är nödvändigt för att följa lagkrav, för att det pågår en juridisk process eller för statistiska ändamål. 

Utlämning av information till tredje part

Nyttoteket lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om det inte krävs enligt lag eller om någon av våra tjänster på vår hemsida kräver det.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finner du alltid här på vår hemsida. Motsäger dig du förändringarna ber vi dig kontakta oss för att informera oss om detta.

Dina rättigheter och skyddet av dina personuppgifter

 • Rätt till information - Du kan få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.

 • Rätt till rättelse - Du har rätten att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

 • Rätt till att bli glömd - Du kan begära att vi ska radera din information. Vi får inte radera information om lagen kräver att vi behåller den; exempelvis för att kunna följa bokföringslagar.

 • Rätt till dataportabilitet - Du har rätten att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.

 • Rätt att göra invändningar - Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. 

 • Rätt till klagomål - Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du kontakta Datainspektionen. 

 • Rätten att dra tillbaka ett samtycke.

 • Rätten att göra en anmälan till Datainspektionen.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring vår integritetspolicy så ber vi dig att kontakta oss via info@nyttoteket.se. Våra kontaktuppgifter är: Nyttoteket AB (556981-5326), Vitkålsgatan 76, 75449 Uppsala. 

FÖRETAGSNAMN: Nyttoteket 

POSTADRESS: Vitkålsgatan 76, 75 449 Uppsala 

ORG.NUMMER: 556981-5326

1. Kontrollera din beställning

0SEK

Du har inga produkter i varukorgen

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din enhet.

Jag förstår